Vrienden van OBMK

 • Wat moet u weten over het lidmaatschap van “Vrienden van het OBMK”?

  Wat kost een lidmaatschap van de “Vrienden van het OBMK” ?

  Voor particuliere leden bedraagt het lidmaatschap € 50 per jaar. Bedrijven kunnen lid worden voor € 100 per jaar.

  Wat kunnen leden van de “Vrienden van het OBMK” terug verwachten?

  • Eén keer per jaar een infobulletin waarin we u informeren over de gang van zaken van ons koor
  • Regelmatige toezending van onze concertagenda
  • Eén keer per jaar een gratis concert voor de leden
  • Een korting op de entreeprijzen bij de overige concerten

  Lid worden?

  Om u aan te melden als lid van de “Vrienden van het OBMK” kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@obmk.nl

  Contributie.

  De jaarlijkse contributie dient in januari te worden overgemaakt op:
  Rabobank: IBAN: NL31RABO 0111320674 t.n.v. Overijssels Byzantijns Mannenkoor o.v.v.  contributie “Vrienden van het OBMK”

  Indien gewenst kan hiervoor ook een incassomachtiging worden afgegeven.

  Beëindiging lidmaatschap.

  Het lidmaatschap is ten alle tijde direct opzegbaar, zonder restitutie van de reeds overgemaakte contributie.

  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De contributieverplichting komt te vervallen met ingang van het eerstvolgende jaar.

  Opzegging kunt u sturen naar:
  Per post: Secretariaat OBMK, De Nachtpauw 34, 7609 JH Almelo.
  Per e-mail: secretariaat@obmk.nl

 • flyer Vrienden van buitenkant.indd

  Meld u aan als vriend van het OBMK!