vertaling teksten

Angel Vopiyashe

Angel Vopiyashe – Mily BalakirevCD-Angel-Vopiyashe-vk

De engel kwam tot de Gezegende en sprak: verheugt U, reine Maagd !
Uw Zoon is op de derde dag opgestaan uit het graf en heeft de doden bevrijd.

Verheugt u, gij mensen.

Dostoyno yest – Chrystostomos

Waarlijk is het passend, dat wij U prijzen
Vooral onze allerheiligste, onbevlekte
Boven allen gezegende en roemrijke koningin
Moeder van God en altijd maagd, Maria

O Tjebe Radujetsja – Typuahnhoba

De gehele schepping verheugd zich in U, o genade volle.
De glorie van maagd vanuit wie God is voort gekomen en een kind geworden is.
Onze God voor alle eeuwen, hij veranderde uw lichaam tot een troon,

U zij de glorie.

Izhe cheruvimi – Chrystostomos

Grote intocht met offergaven
Laat ons, de leven gevende Drievuldigheid het driemaal heilig toezingen
En nu alle aardse zorgen afleggen.

Swatiej Bozje – uit de Panachida/ requiemmis

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons

Zjiteskoje Moorje – uit de Panachida/ requiemmis

Waar ik de levenszee zie opgezweept door de stromingen der bekoring
Vlucht ik in de stille haven tot U.
Zeer Barmhartige, verhef mijn leven uit het verderf.

So Swjatymi Oepokoj  – uit de Panachida/ requiemmis

Christus laat rusten de ziel van Uw dienaar,
Daar waar geen pijn is, geen verdriet en verzuchting naar eeuwig leven.
Want Gij allen zijt onsterfelijk
Want als mensen van de aarde zijn wij geschapen,
En tot de zelfde aarde zullen wij terugkeren.

Wetsjnaja Pamjat – uit de Panichida/ requiem mis

Eeuwige herinnering aan de doden.

Svjat Gospod – P. Tchaikovsky, Opus 52

Heilig onze heer God
Want heilig onze heer God
Over alle mensen onze God.

Stenka Rasin – Imjalov

De roverhoofdman Stenka Razin en zijn bende varen over de Wolga.
Zij hebben een Perzische prinses gevangen.
Hij wil haar voor zichzelf  houden, maar daar zijn de mannen het niet mee eens.

Want zij zouden de buit altijd eerlijk verdelen.
Als compromis  pakken ze de prinses op en gooien haar in de Wolga.

Wolga, Wolga
Rustig stroomt u verder
Zonder idee
Wat de Don Kozak van zin is………

Sredi Lesow Dremoetsjiech – V.N. Mantulin

Een jonge vrijbuiter zoekt zijn geluk in het leger.
Hij raakt echter zwaargewond en wordt door zijn  kameraden op een geïmproviseerde draagbaar van geweren en sabels van het slagveld gedragen.

Zij moeten verder trekken om de vijand te verslaan
Zij laten hem stervend achter onder een grote eik
Vaarwel jonge vriend, rust zacht.

Nad Protum U Luzi – J. Vobobkevyc

Aan de oever van de rivier “de Proet”, staat  een huisje.
Daar woont een meisje, schoon als een bloem.
Ze heeft ogen als sterren die stralen in de nacht.
Als je die ziet, jongen, dan is het met je gedaan……

Stjep da stjep kroegom – V. Afanasiev

In de dicht begroeide steppe ligt een koetsier op sterven.
Hij geeft opdracht aan zijn kompaan,
Breng mijn afscheidswoorden over aan mijn vrouw en geef haar deze trouwring.
Vertel haar dat ik hier in het midden van de ijzige steppe ben overleden en dat ik haar liefde voor altijd met me mee zal dragen

Solovyom Zalyotnym – Antsev

Zoals een nachtegaal voorbij vliegt is de kindertijd vervlogen
Als een golf bij slecht weer is het plezier ontstaan
Dat waren goeden tijden die nu onzichtbaar zijn
De jeugdige krachten zijn op en zo ook is mijn lichaam
De tijd breekt aan dat ik alles beleefd heb
en zelfs mijn blauwe kaftan van mijn schouders is gegleden…
Zonder liefde of geluk reis ik de wereld rond
Ik zal van tegenslagen afstand nemen en het verdriet in de ogen zien..

Tebe poyem – Chrystostomos

Wij prijzen U, wij loven U…
Een korte maar krachtige ode aan het Onze Vader

Da Ipravitsa Molitva Moya – P. Tsjesnokov

Laat mijn gebed als wierook tot U opstijgen
Laat het opheffen van mijn handen een avondoffer zijn
God, Ik heb U geroepen, aanhoor mij
Bekommer U om mijn nederig verzoek als ik U aanroep
O God, plaats een bewaker voor mijn mond
en een sterke deur voor mijn lippen
Vul mijn hart niet met slechte gedachten
Als ik me voor mijn zonden verontschuldig

Mnogaja Leta

Velikaya Yekteniya (Openingsdoxologie)mnogaja-leta-cd-cover-png

Heer ontferm U, Heer ontferm U
Barmhartig en genadig is de Heer, lankmoedig en rijk aan ontferming

Blagoslovi dushe moja Ghospoda (Eerste tussen zang)

Loof mijn ziel de Heer, De Heer vergeet nimmer al wat hij gedaan heeft
Barmhartig en genadig is de Heer, lankmoedig en rijk aan ontferming.

Vo tsarstvii tvojem (Derde tussen zang)

Gedenk mij heer, in Uw koninkrijk
Zalig de armen van geest

Want aan hen behoort het rijk der hemelen

Milost mira (Eucharistisch gebed)

Een zoenoffer van vrede, een offer van lof
Een ode aan de heilige drievuldigheid,

Tebe poyem (Wij prijzen U, wij loven U)

Wij prijzen U, wij loven U…
Een korte maar krachtige ode aan het Onze Vader

Yekteniya pered Otsche Nash (Vragende litanie voor het Onze Vader)

De Voorbede voor het Russische Onze Vader, gevolgd door Het Onze Vader
Nadat we alle heiligen hebben herdacht laten we nogmaals bidden tot de Heer
Om de eenheid in geloof en de gemeenschap van de Heilige Geest hebben wij gesmeekt: bevelen wij aan Christus , onszelf en elkaar en heel ons leven aan .

Otsche Nash (Onze Vader)

Yedin Svyat (Gebed van de hoofdbuiging)

Buigt Uw hoofden voor de heer

Door de genade, barmhartigheid en de menslievendheid van Uw enig geboren zoon, met wie Gij gezegend zijt en Uw heilige, goede en levens schenkende Geest, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen.

Chvalite Hospoda (Looft de Heer in de Hemelen)

Looft de Heer in de hemelen.
Looft hem in den hoge
Halleluja, Halleluja.

Kolj Slawjen (Ik bid U aan o macht der Liefde)

Hoe heilig is onze God in Sion, dat het woord dit niet kan omschrijven.
Groot is Hij, gezeten op zijn troon in de hemel.
Groot is Hij, in de kleinste schepselen op aarde.
Alom zijt Gij geheiligd, o God, uw grootheid straalt des nachts en overdag.
O God onze Heer, laat onze stemmen tot u doorklinken,
Laat onze eerbied als ochtenddauw tot u doorkomen.
In onze harten richten wij een altaar voor u op.
U God bezingen en loven wij.

Gaude Mater Polonia (Verheugt U over de moeder van Polen) – T. Klonowsky

Verheugt u over de Moeder van Polen, het kind vol van voortreffelijkheid.
Voor de hoogste Koningin van wonderbaarlijke daden, loof veelvuldig de Maagd.

Blazjen muz (Dient de Heer) – D. Bortnianski

Zalig de man die niet gaat volgens de raad der goddelozen.
Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen,
Dient de Heer met vreze en verheugd u met beving…..

So Swjatymi Oepokoj – uit de Panachida/ requiemmis

Christus laat rusten de ziel van Uw dienaar, Daar waar geen pijn is, geen verdriet en verzuchting naar eeuwig leven. Want gij allen zijt onsterfelijk, Schepper van de mens, want als mensen van de aarde zijn wij geschapen, En tot de zelfde aarde zullen wij terugkeren.

Dwjenadtsjat Razboinikow (De 12 rovers) – S. Jaroff

Dit lied gaat over een hoofdman van een roversbende, Kudeynar.
Hij leeft er maar op los, totdat hij op zekere dag door God geprikkeld wordt. Hij gaat inzien dat hij moet stoppen met zijn roversgedrag en hij trekt het klooster in om God en de mensheid te dienen.

Tul’skaja Garmon (Twee broers uit het dorp Tula) – V. Afanasiev

Een echt werelds stuk dat op zeer humoristische wijze weergeeft hoe twee dorpsjongens  uit de buurt van Sint Petersburg met de aankoop van hun defecte vaartuigjes er bekaaid afkwamen.

Er werd dan ook smakelijk gelachen in hun dorp toen ze terug kwamen.
Twee broers uit het dorpje Tula gingen naar St.Petersburg.
Jerjoma kocht een bootje en Foma een kano
In Jerjoma`s bootje  zat een gat en de kano had een slechte bodem
Terwijl; Jerjoma zinkende was. greep Foma hem bij zij benen
Daardoor ging hij ook kopje onder en nog wel sneller dan Jerjoma

Slava vysnich bogu (Geprezen zij de Heer) – A. Kosolapov

Geprezen zij de Heer op aarde, vandaag zullen wij weer moed vatten.
Vandaag prijzen wij de moeder met het kind dat net geboren is.
Geprezen zij de hoge Heer op aarde, de menselijke goedheid.

Dobry Wertsjir (Wees blij en verheugt u) – K. Stetsenko

Kinderen trekken van huis tot huis met een nagemaakte kerstster om de blijde boodschap te verkondigen.
Een gezegende avond aan u de heer des huizes
Wees blij en verheugt U allen op aarde want de zoon van God is geboren.

Mnogaja Leta (Zegenwens) – Wortjanskoro

Nog vele jaren, nog vele jaren.