Herman ter Horst benoemd als erelid OBMK

Tijdens de Bijzondere  Algemene Ledenvergadering op maandag 28 augustus 2017 is Herman ter Horst benoemd tot Erelid van ons koor. Vanaf de oprichting in 2000 is hij al lid. Zowel in het bestuur als in diverse commissies heeft Herman zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het OBMK.

In het bijzijn van zijn vrouw Trudie heeft hij de oorkonde in ontvangst genomen.

Herman en Trudie met de zojuist van de voorzitter ontvangen oorkonde “Erelid OBMK”

Posted in: