Presentatie OBMK

Het koor werd opgericht op 10 januari 2000. Zoals de naam al doet vermoeden, komen de ongeveer 38 leden van dit koor verspreid uit heel de provincie Overijssel. Ondank het korte bestaan heeft het koor al naam ge-maakt, zowel binnen als buiten de provincie. Vanaf haar bestaan staat het koor onder de bezielende leiding van dirigent Marian Stouwdam.

Het repertoire bestaat grotendeels uit Russische koormuziek aangevuld met liederen uit het Oostblok. Hierbij worden gedragen devote liederen uit de Byzantijnse liturgie afgewisseld met vrolijke en melancholieke profane liederen.

Het koor beschikt over een aantal uitstekende solisten. Samen met de bevlogen koorleden in de verschillen de stemgroepen zorgen zij voor de prachtige koorklanken van het OBMK.

Het provinciale karakter wordt inhoud geven door regelmatig in de hele provincie op te treden. Maar ook geeft het koor graag gehoor aan de vele verzoeken om over de grens te concerteren. Naast de “eigen” concerten geeft het koor ook jaarlijks belangeloze medewerking aan één of meerdere Benefietconcerten.

Het OBMK heeft als doelstelling een bovengemiddeld koor te zijn. Hierbij is de affiniteit met de Byzantijnse liturgie en de profane Russische muziek een belangrijke voorwaarde. Om haar doelstelling waar te maken is inzet en doorzettingsvermogen van de koorleden een vereiste.