Overijssels Byzantijns Mannenkoor

 

 

 

 

Over ons

Het koor werd opgericht op 10 januari 2000. Zoals de naam al doet vermoeden, komen de ongeveer 38 leden van dit koor verspreid uit heel de provincie Overijssel. Er wordt wekelijks gerepeteerd op maandagavond in Nijverdal.

Het provinciale karakter tracht men ook inhoud te geven door in de hele provincie op te treden. Aan het naar buiten gerichte sociale gezicht, wordt een hoge prioriteit gegeven.

Er werden reeds optredens verzorgd in ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingscentra en bij kerkdiensten van diverse gezindten. Daarnaast worden jaarlijks enkele benefiet en “eigen” concerten georganiseerd; ook in het buitenland.

Het koor beschikt over een uitgebreide muziekbibliotheek. Deze wordt met enige regelmaat aangevuld met origineel, hier nog minder bekend, werk uit Orthodoxe kloosters en kerken in de Oekraïne.

Gevoel voor muziek in het algemeen en affiniteit met deze oosterse vorm van koorzang in het bijzonder, zijn eerste vereisten. Daarnaast wordt van de koorleden inzet en doorzettingsvermogen verlangd.

De dirigent

  • Marian Stouwdam

    werd geboren in 1950 en woont in Enschede. Marian is van nature een begaafd zanger en koorleider. Als tiener was hij al actief in een close-harmony groep. Hij was oprichter en meer dan 20 jaar dirigent van de internationaal bekende vocalgroep “Company”.

    Vanaf eind jaren tachtig tot april 1999 was Marian als zanger en later als tweede dirigent, naast Frans Boek, verbonden aan het Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor.

    Sinds de oprichting van het Overijssels Byzantijns Mannenkoor in 2000, is Marian de gedreven en inspirerende dirigent die “zijn koor“ naar aansprekende prestaties weet te leiden.